Bedemand, Begravelsesforretning i Randers, Langå

Historien og Brdr. Oest

Som mange andre bedemandsforretninger er Brdr. Oest opstået i forbindelse med et snedkerværksted. Snedkermester Alfred Oest startede bedemandsforretningen i 1938 i forbindelse med snedkerforretningen i Brødregade i Randers.

Titlen bedemand kommer oprindelig fra "Bydemanden". I gamle dage gik Bydemanden omkring i gaderne og indbød til festligheder såvel som til begravelser. Når Bydemanden indbød til begravelse og efterfølgende kaffe, indbød han samtidig til, hvem der skulle bære kisten, pynte graven osv. Op igennem tiden ændredes titlen til bedemand, og jobindholdet forandrede sig også.

Denne ændring kom sideløbende med, at de lokale snedkere begyndte at fremstille kister og sælge disse. De fleste snedkere fabrikerede kun til eget brug, men efterhånden fremstillede de også kister til den nærmeste omegn, og snedkeren selv, eller den lokale blomsterhandler eller møbelhandler, stod for salget. Sideløbende med den praktiske udvikling af salget af kister opstod der et behov for nogen, som tog sig af den menneskelige side af sagen i forbindelse med et dødsfald.

I dag fremstilles langt de fleste kister på landets kistefabrikker, og den menneskelige side af et dødsfald varetages af bedemænd. Bedemandsforretningerne tager sig af en lang række serviceydelser, vejledning af pårørende m.m. Denne ændring i jobindholdet har gennem årene medført et stigende behov for uddannelse inden for de fagområder, man kommer i berøring med i forbindelse med et dødsfald.

I 1964 flyttede bedemandsforretningen til Hadsundvej 53, og den skiftede navn til Brdr. Oest. Viggos bror, Preben Oest, var kommet hjem fra U.S.A. De to brødre drev nu forretningen sammen, og Prebens ægtefælle hjalp også til. Forretningen blev i 1976 flyttet til den nuværende adresse; Hadsundvej 61.

Viggo Oest afgik ved døden i 1997. I den forbindelse blev Bent Sørensen ansat som bedemand i forretningen, og i 2002 fyldte Preben Oest 75 år. Det var således tid til yngre kræfter, og bedemand Bent Sørensen overtog forretningen i oktober 2002. Bent har fungeret som bedemand siden 1991.

Gennem mange år var Brdr. Oest en af de to bedemandsforretninger, der eksisterede i Randers. Forretningen har gennem årene fulgt med udviklingen og har i dag næsten 80 års erfaring i faget. I 2003 udvidede Bent Sørensen forretningen til også at omfatte Bastrups Eftf. i Hadsund. De to forretninger drives i dag sammen af søskendeparret Hanna og Jan Nørager Sørensen; søskendeparret overtog forretningerne fra deres far i 2014.