Bedemand, Begravelsesforretning i Randers, Langå

Forberedelse til samtale med os

Når der skal planlægges en begravelse eller bisættelse, vil vi oftest holde en personlig samtale med de pårørende til afdøde. Der er en lang række spørgsmål, der skal afklares, og vi oplever ofte, at pårørende har rigtig mange ting at holde styr på i forvejen. Det er derfor vigtigt, at vi sætter os ned sammen og bruger den tid, der skal til, for at vi stille og roligt får styr på hver enkelt spørgsmål.

Forud for samtalen er det vigtigt, at pårørende har afklaret, om der foreligger nogle ønsker fra afdøde, som vi skal tage hensyn til i vores planlægning. Det bliver mere almindeligt, at afdøde har skrevet et brev, eller måske udfyldt Min sidste vilje. Det er som regel til rigtig stor hjælp for de pårørende, hvis det er tilfældet. 

Der skal som udgangspunkt altid tages stilling til følgende:

  • Hvem skal juridisk anmelde dødsfaldet - altså underskrive en fuldmagt til bedemanden og hæfte for betalingen af begravelsesregningen (hvis ikke der er penge i boet).
  • Skal afdøde begraves eller bisættes?
  • Skal der afholdes en højtidelighed (med deltagelse af en præst) eller ceremoni (familien forestår selv ceremonien)?
  • Hvor skal højtideligheden/ceremonien afholdes? og hvornår?
  • Hvor skal kisten begraves eller urnen sættes ned?
  • Der skal vælges en kiste, evt. en urne mm.
  • Skal der bestilles blomster, avisannoncer, begravelseskaffe/mindesamvær, evt. gravsten?